Επικοινωνία

Επικοινωνία

Λεωφ. Γέλας 29
Τ.Κ. 19200, Ελευσίνα, Αττική
Tel: 210 55 65 041, 210 55 65 042
Fax: 210 55 65 043 Τμήμα Πωλήσεων
Fax: 210 55 65 044 Συνεργείο
Fax: 210 55 65 045 Τμήμα Ανταλλακτικών
Email: sales@neoplan.gr